הטעות של הוט ובזק בינלאומי – פרסום הניוזפיד הוצף בתגובות שליליות

מיקומך כאן