מיהו חבר הכנסת עם המוניטין האינטרנטי הכי שלילי בין הח"כים החדשים?

למי יש את המוניטין האינטרנטי הכי שלילי בין הח”כים החדשים?

מיקומך כאן
נגישות
Call Now
Directions